Sri Manmadha Nama Samvatsaram » Nija A:sha:dha Ma:sam

July 17 2015: Friday
Dakshinayanam Starts

July 22, 2015
Badri Narayan Perumal Thirunakshatram

July 23, 2015: Thursday
Sudarshana Perumal Thirunakshatram

July 27, 2015: Monday
Tholi E:ka:dasi

July 31, 2015: Friday
Guru Purnima, Vyasa Purnima
Alawandar Thirunakshatram

Aug 1, 2015: Saturday
Sravana Nakshatram

Aug 10, 2015: Monday
E:ka:dasi

Aug 11, 2015: Saturday
Ardra Nakshatram
Learn more about Bhagavad Sri Ra:ma:nujacha:rya