Sri Manmadha Nama Samvatsaram » Ma:rgasi:rsha Ma:sam

December 17, 2016 – January 14, 2016
Dhanurmasam Thiruppavai

December 21, 2016:  Monday
Mukoti E:ka:dasi
Gita Jayanthi – Bhagavad Gita Chanting

January 1, 2016: Friday
Angla New Year

January 5, 2016: Tuesday
E:ka:dasi

January 7, 2016: Thursday
Thondaradipodi Alwar Thirunakshatram